1 year ago

Chuyên làm bằng đại học tôn đức thắng phôi thật

Và kể từ đó tới nay, con đường chúng ta đi rất tốt đẹp. Có vợ đẹp, con ngoan nhưng lòng Bó không được vui vì cứ phải ở rể mãi Chuyên làm bằng đại học bách khoa hà nội đảm bảo.
D read more...